Aurland Energiverk AS

Aurland Energiverk AS har områdekonsesjon på heile Aurland kommune. Dette inneber at vi har monopol på å drive distribusjon av elektrisk kraft i kommunen.

I tillegg til Aurland Energiverk AS sin områdekonsesjon har E-CO Vannkraft as og Bane Energi anleggskonsesjon i Aurland kommune. Anleggskonsesjon gjev selskapet rett til å drive eit avgrensa anlegg i kommunen.

Distribusjonsnettet i Aurland består i dag av: 75 km høgspentliner (for det meste 24 kV) 66 km høgspentkablar (for det meste 24 kV) 168 stk fordelingstransformatorar
114 km lågspentlinjer (for det meste 230 v) 80 km lågspentkablar (for det meste 230 v)

  • Daglig leder: Helge Morten Vangen
  • Adresse: Låvi 2, 5745 Aurland
  • Telefon: 57 63 20 80
  • Vakttelefon: 57 63 20 88
  • E-post: post@aevnett.no
  • Org.nr.: 975 332 438
  • Nettkunder: 1420

Aurland Energiverk leverer straum til husstandar i Aurland kommune til svært konkurransedyktige prisar.