Andøy Energi Nett AS 


Andøy Energi Nett AS driver produksjon, distribusjon og omsetning av elektrisk kraft. Selskapet har sitt forretningskontor i Risøyhamn, konsesjonsområdet er Andøy kommune. 

Andøy Energi AS sin forretningssidé er som følger: Selskapet har til formål å planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg, kjøpe og selge energi samt drive virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette og eventuell annen virksomhet som kan styrke selskapets økonomi og inntjeningsevne, herunder å samarbeide med eller delta i andre selskaper med lignende virksomhet.

Andøy Energi AS har 22 fast ansatte. Totalt utgjør dette 20 årsverk.

  • Daglig leder: Kjell-Are Johansen
  • Adresse: Postboks 3, 8493 Risøyhamn
  • Telefon: 76 11 55 01
  • Vakttelefon: 76 11 55 01
  • E-post: firmapost@andoy-energi.no
  • Org.nr.: 921 680 554
  • Nettkunder: 3672

Andøy Energi Nett AS driver produksjon, distribusjon og omsetning av elektrisk kraft.