Nettalliansen signerer storavtale

Nettalliansen signerer storavtale

Nettalliansen har valgt SYSCO som leverandør av ny kundeløsning til alliansens 40 nettselskaper, og ønsker med det å få fart på innovasjonen i energibransjen.

Nettalliansen utlyste anbudskonkurransen i februar 2020 og gikk bredt ut med ønske om tilbud fra både norske og utenlandske aktører. Derfor var det knyttet spenning til leverandørene som leverte tilbud på kravspesifikasjonen som forelå.

Nettalliansen består av nærmere 40 nettselskaper som til sammen har nesten 300.000 nettkunder. Alliansen gjør felles innkjøp og utgjør en av de største aktørene i det norske energimarkedet. Nettalliansen kjørte en omfattende anbudsprosess, hvor SYSCOs nye løsning fikk målt seg mot alle de etablerte aktørene i bransjen. SYSCO vant kontrakten som løper over 4 år med opsjon på ytterligere 2 års forlengelse. Kontraktsverdien er på 75 millioner kroner.

Viktig steg for utvikling og digitalisering
Anskaffelsen av ny kundeløsning i Nettalliansen er et viktig steg som er i tråd med alliansens mål for utvikling, modernisering og fleksibilitet. For å endre leverandørmarkedet, og gjøre løsningene som blir utviklet i energibransjen mer dynamisk og bedre tilpasset nettselskapenes hverdag, så har Nettalliansen hatt søkelys på å invitere inn flere leverandører og utfordre de eksisterende.

Markedet endrer seg radikalt og nettselskapene er nødt til å fornye seg. Samtidig sliter bransjen med at vi er avhengig av noen få og store systemleverandører, som ikke har det samme behovet for innovasjon. Vi ønsker å tvinge frem en endring i dette markedet, slik at løsningene som utvikles blir mer tilpasset våre behov, sier Maria Rodahl Johansen, daglig leder i Nettalliansen.

– Vi har valgt SYSCO fordi de har en moderne, skalerbar og modulbasert løsning, de har unik bransjekompetanse som betyr at de forstår bransjens utfordringer, og de har lang erfaring med implementering, utvikling og drift av forretningskritiske løsninger i energibransjen.

En nyskapende løsning for bransjen
Dette er et stort gjennombrudd for SYSCO. Vi har investert tungt i å utvikle en mer moderne programvareplattform for energibransjen. Og det er en fantastisk anerkjennelse av alt vi har gjort at vi ble tildelt denne kontrakten, sier CEO i SYSCO, Dagfinn Ringås.

Med vår løsning SYSCO Connected Energy Hub får nettselskapene i Nettalliansen en mer moderne kundeløsning, en såkalt MAFI-løsning, som står for måling, avregning, fakturering og innkreving. Løsningen er skreddersydd for nett-, markeds- og produksjonsselskaper i energibransjen og er sømløst integrert med Elhub (Statnetts datahub som samler inn målerdata og håndterer meldinger mellom strømleverandører og netteiere). Vi mener behovet for bedre løsninger i denne bransjen er sterkt etterspurt, både for å kunne jobbe fra hvor som helst, utnytte kraften i nettskyen, la kundene få betale med nye betalingsløsninger og kunne tilby flere tjenester på samme faktura. Alt dette, og mer til, fås i SYSCO Connected Energy Hub, sier Ringås.

Så behovet for noe helt nytt
SYSCO har tung bransjekompetanse i energibransjen, og så at mange av kundene slet med løsninger som var utdaterte og lite fleksible. Slik kom ideen om å utvikle et helt nytt og mer lettbent produkt, som både kunne være tidsbesparende, gi økt automatisering og mer kvalitet i forretningskritiske prosesser.

Dette traff Nettalliansen behov som hånd i hanske, og alliansen ser frem til å starte implementering hos alle sine selskap, og få fart på innovasjonen i bransjen.


Om Nettalliansen
Nettalliansen ble etablert av 8 nettselskap i 2009 og består i dag av bortimot 40 små og mellomstore nettselskap. Til sammen har Nettalliansen nærmere 300.000 nettkunder og ca 1600 ansatte.

Selv om det enkelte nettselskap i alliansen er relativt lite i størrelse, utgjør Nettalliansen samlet sett, en av de største aktørene i det norske energimarkedet - og er en sentral aktør for ivaretakelse av norske lokalsamfunn. Nettalliansen skal gjøre nettselskapene sterkere og mer effektive, gjennom å gjøre ting sammen og på samme måte.

Om SYSCO
SYSCOs misjon er å snu komplekse IT-utfordringer til digitale suksesshistorier ved hjelp av sterk bransjeerfaring og teknologiske superkrefter. Vi leverer lettbente applikasjoner til energibransjen, superdyktige konsulenter og sikker overvåking av forretningskritiske databaser og IT-systemer.

Selskapet har 250 ansatte fordelt på åtte kontorer i Norge, Sverige og Danmark, og eies av det norske private equity-selskapet Credo Partners med Ferd som største investor.

Les mer om løsningen og de ulike modulene her: https://sysco.no/tjenester/energisektoren/sysco-connected-energy-hub/

Kontaktinfo

Maria Rodahl Johansen, Daglig leder Nettalliansen, tlf.: +47 952 48 863, epost: maria.johansen@nettalliansen.no

Dagfinn Ringås, CEO SYSCO, tlf.: +47 97 143 146, epost: dagfinn.ringas@sysco.no

Maria Rodahl Johansen og Dagfinn Ringås signerer kontrakten.

Andre artikler