Nettalliansen lanserer felles nettsider

Nettalliansen lanserer felles nettsider

Det nærmer seg lansering av nye felles nettsider for Nettalliansen, og en tredjedel av selskapene får nye nettsider i løpet av 2021.


Nettalliansen har i løpet av våren utviklet en nettsidemal, som alle nettselskapene i alliansen kan ta i bruk. Nettsidemalen tilpasses hvert enkelt nettselskap med farger, logo og innhold. 

Prosjektet er snart ferdig med utviklingsfasen, og i løpet av juni vil prototypen for «Himmelblå Nett» være klar og Jæren Everk vil være første selskap som tilpasser prototypen til eget nettselskap. Foreløpig er det ytterligere 10 selskap som vil få nye nettsider i løpet av året.

Sammen og på samme måte
De nye nettsidene vil ha nettkunden i fokus, og brukervennlighet og informasjon har vært avgjørende faktorer for design og utvikling. Sidene viser fellesskap, samtidig som hvert selskap beholder sitt særpreg.  

Andre artikler