Ny kundeløsning

Ny kundeløsning

Nettalliansen er i prosess med å anskaffe ny kundeløsning for alle våre 40 selskap. 

I fellesskap har selskapene i Nettalliansen besluttet å anskaffe ny kundeløsning. Vi har stor tro på anskaffelsen og at vi med det også får en god samarbeidspartner på plass. Nettalliansen bestående av nærmere 40 nettselskap, er en attraktiv kunde for leverandører av ulike tjenester og løsninger, og flere interessante tilbydere har meldt seg på i konkurransen. 

Denne anskaffelsen er et viktig steg i retning av å bli mindre leverandørstyrt, da vi som bransje i lang tid har vært preget av få og store leverandører. Vi ønsker å endre leverandørmarkedet og gjøre løsningene som blir utviklet i og for vår bransje mer dynamisk og bedre tilpasset vår hverdag. Da må vi invitere inn flere leverandører - kjente som ukjente - og utfordre de eksisterende. Samtidig må vi sikre at vi sitter med tilstrekkelig gode nok leverandører som kan levere på de behovene vi har.

Vi går en spennende tid i møte. Valg av leverandør for ny kundeløsning vil bli kunngjort i løpet av juni 2020.

Andre artikler